Nghiệp vụ kinh doanh trong khách sạn

Post 9:43 - 03/11/2018

Bộ phận kinh doanh là bộ phận chịu trách nhiệm tạo ra doanh thu cho khách sạn, chính vì thế vai trò của bộ phận kinh doanh là rất quan trọng. Chủ động tìm kiếm nguồn khách, xây dựng các kế hoạch marketing hiệu quả để tăng doanh thu là công việc đòi hỏi phải có chuyên môn cao. Do đó các nghiệp vụ dành cho người làm kinh doanh trong khách sạn bao gồm:

Quản lý Danh sách khách hàng
 • Quản lý danh sách khách hàng theo nhóm ngành, thị trường (T/A, Co, Online, Khách Âu, Á,…).
 • Phân Loại nhóm Khách hàng, thị trường theo nhân viên phụ trách
 • Quản lý nhật ký chăm sóc khách hàng của nhân viên sales

Quản lý hợp đồng và bảng giá

 • Quản lý dịch vụ theo nhiều mức độ phân nhóm và theo nhiều hạng mục.
 • Quản lý nhiều loại bảng giá (cơ bản, nhóm, đoàn).
 • Thiết lập các gói dịch vụ (service package).
 • Thiết lập menu cho coffee-breaks
 • Quản lý danh sách khách hàng, công ty (được phân loại: đoàn, công ty điều hành du lịch, đại lý du lịch…).
 • Quản lý danh sách các hợp đồng với từng công ty, bao gồm cả tình trạng của hợp đồng.
 • Thiết lập bảng giá cho các loại hình dịch vụ (lưu trú, ăn uống, dịch vụ phát sinh…) như những phụ lục của hợp đồng, đồng thời quản lý thời gian có hiệu lực của nó.

Hệ thống đặt phòng qua Internet

 • Quản lý danh sách các khách đã đăng ký
 • Quản lý danh sách các đối tượng phục vụ của khách sạn
 • Nhập thông tin về số lượng các phòng còn trống để tiếp nhận đặt phòng cho một ngày cụ thể hoặc một giai đoạn
 • Nhập dữ liệu về cấm reservation cho một ngày hoặc một giai đoạn cụ thể
 • Nhập dữ liệu reservation: giai đoạn, lượng phòng, loại phòng, tên khách hàng
 • Tự động xác nhận các reservation (bao gồm cả số reservation để đối chiếu)
 • Hủy bỏ reservvation trong một giai đoạn nào đó( không có tiền phạt)
 • Truy vấn thông tin về những lần check-ins của khách hàng đã đặt trước đó
 • Thống kê về các reservation đã hoàn thành và bị hủy
 • Lập các báo cáo quản lý tất cả các đối tượng trong lưu trú.

Dịch vụ đặt chỗ

 • Nhiều loại reservation khác nhau (cá nhân, nhóm, đoàn du lịch..) theo loại phòng và theo phòng.
 • Thông tin về số phòng cho phép sử dụng trong một giai đoạn xác định.
 • Nhập thông tin về các reservation (đảm bảo chắc chắn, không chắc chắn, danh sách đợi)
 • Lựa chọn loại bảng giá khi đặt phòng
 • Thiết lập gói dịch vụ (service pakge) và khả năng lựa chọn những dịch vụ bất kỳ
 • Khả năng mở folio (tài khoản khách hàng) tại thời đểm đặt phòng
 • Sử dụng thông tin từ bộ lưu nhật ký khách hàng
 • Sử dụng danh khách tên khách, liên kết danh sách với loại phòng
 • Tự động bố trí phòng cho từng thành viên của một nhóm khách
 • Nhập tạm ứng cho các reservation
 • Phân tích tình trạng sử dụng của các phòng hiện tại và dự đoán
 • Thiết lập các reservation đặc biệt (thuê làm văn phòng, lưu trú dài hạn)
 • Thiết lập loại services
 • Lưu giữ thông tin về tất cả thay đổi của reservation card
 • Hủy reservation
Scroll