Nghiệp vụ kế toán trong nhà hàng, khách sạn

Post 9:45 - 03/11/2018

Kế toán trong khách sạn là một công việc đòi hỏi độ chính xác cao. Dữ liệu được tập hợp từ nhiều bộ phận và có tính hệ thống. Chính vì thế để quản lý được hiệu quả, người làm kế toán trong khách sạn cần nắm vững các nghiệp vụ để vận dụng trong công việc được tốt nhất.

1.Đặc điểm chung trong doanh nghiệp dịch vụ nhà hàng khách sạn
Trước hết bạn phải phân biệt rõ hai lĩnh vực đó là kế toán khách sạn, nhà nghỉ và kế toán tại nhà hàng. Không thể gộp chung hai lĩnh vực này vào là một được bởi vì:

– Kế toán tại khách sạn nhà nghỉ.

Khách sạn nhà nghỉ là một lĩnh vực không phức tạp như kế toán nhà hàng nhưng kế toán cũng cần chuẩn bị các kiến thức sau:
+ Hóa đơn bán ra đơn thuần là ghi nhận doanh thu dịch vụ.
+ Hóa đơn mua vào là chi phí quản lý doanh nghiệp như: Chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng phẩm, tiền điện thoại, tiền internet…
+ Với kế toán khách sạn nhà nghỉ thì việc theo dõi và phân bổ CCDC là rất quan trọng và cần sự cẩn thận bởi vì nhà hàng khách sạn khi mới thành lập có rất nhiều công cụ dụng cụ cần phân bổ tính vào chi phí.
+ Việc theo dõi và tính khấu hao TSCĐ cũng là một trong những công việc mà kế toán phải quan tâm
Với lĩnh vực này chỉ cần theo dõi được những yếu tố trên là bạn đã lập được báo cáo chính xác.

– Nhà hàng là một mô hình mà hiện nay các doanh nghiệp mở ra kinh doanh nhiều. Tuy nhiên làm kế toán nhà hàng không đơn giản như làm kế toán khách sạn, nhà nghỉ. Nếu bạn muốn làm tốt công việc kế toán ở nhà hàng cần lưu ý một số vấn đề như sau:
+ Xác định được nhà hàng đó chuyên cung cấp các món ăn gì? vì mỗi một nhà hàng kinh doanh một số món ăn riêng biệt của họ. Để từ đó kế toán mới xây dựng được định mức nguyên vật liệu chính của một số món ăn của nhà hàng đó.
+ Các chi phí chung như chi phí điện nước, Gas cần được phân bổ chung
+ Khi xuất hóa đơn luôn phải có kèm bảng kê chi tiết từng món ăn vậy cần phải xây dựng được giá thành của các món ăn để khi xuất hóa đơn làm thế nào cho lợi nhuận phù hợp.


2.Công việc của kế toán nhà hàng, khách sạn cụ thể như sau:

a. Theo dõi hàng hoá xuất nhập:

– Nhận các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận kho, mua hàng.
– Nhập các chứng từ vào phần mềm hàng ngày.
– Nhắc nhở các bộ phận liên quan chuyển giao chứng từ đúng hạn.
– Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ xuất nhập theo quy định của công ty.
– Lưu trữ các chứng từ xuất/nhập.
– Báo cáo kịp thời giám đốc các trường hợp xuất nhập không đúng theo nguyên tắc kế toán.
– Việc quan trọng nhất của kế toán nhà hàng là đầu vào đa phần mua của hộ kinh doanh cá thể hoặc nông dân, chính vì thế phải lập bảng kê mua hàng không có hóa đơn.
– Mỗi 1 hóa đơn phải kèm theo một tờ phiếu thanh toán bàn ăn đó. dựa vào định mức các món ăn để kế toán lên được tổng hợp thực phẩm mà mình cần dựa vào đó để cân dối thực phẩm đầu vào.
Tính giá thành cho từng món ăn, lên giá vốn cho từng hóa đơn.
Những công việc của kế toán nhà hàng khách sạn
 
b. Kiểm soát giá cả hàng hoá mua vào:
– Nhận các báo giá của nhà cung cấp.
– Theo dõi việc tăng giảm giá của các nhà cung cấp.
– Định kỳ hàng tháng kiểm tra giá cả trên thị trường và so sánh với giá của nhà cung cấp.
– Kiểm tra tính chính xác về giá, nhà cung cấp với hàng hoá mua ngoài.
 
c. Quản lý định mức tồn kho, đặt hàng:
– Xem xét số lượng xuất hàng hàng ngày so với định mức tồn kho quy định
– Xem xét số lượng đặt hàng yêu cầu so với số lượng đặt hàng max đã quy định.
– Báo cáo và có hướng xử lý với giám đốc về các trường hợp không thực hiện đúng định mức tồn kho và số lượng đặt hàng.
 
d. Kiểm soát hàng tồn kho, xuất nhập tồn:
– Định kỳ kiểm tra 2 mặt hàng / tuần theo số lượng xuất nhập tồn và số lượng hàng hoá thực tế trong kho.
– Hàng tháng, kết hợp cùng thủ kho kiểm kê số lượng hàng hoá tồn thực tế trong kho, bếp, bar và báo cáo Giám đốc.

e. Phối hợp kế toán thanh toán cho nhà cung cấp:

– Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc xem xét các số liệu nhập hàng để thanh toán cho nhà cung cấp.
 
f. Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ:
– Theo dõi số lượng tài sản, công cụ mua về và nhập vào phần mềm.
– Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc thanh toán cho nhà cung cấp.
– Theo dõi số lượng tài sản tăng giảm định kỳ hàng tháng.
– Kết hợp phòng nhân sự để đánh giá số liệu công cụ hư hỏng hàng tháng và trừ vào quỹ phí dịch vụ.
– Tổ chức việc quản lý tài sản cố định, các máy móc, công cụ quan trọng như dán nhãn, theo dõi chi phí .
– Tổ chức kiểm kê thực tế tài sản, máy móc, công cụ hàng tháng.
– Theo dõi hoạt động xây dựng cơ bản.

g. Lên báo cáo:

– Cuối tháng, cuối quý phải lên báo cáo nhập xuất tồn thực phẩm
– Báo cáo tình hình lãi lỗ cho Quản lý.
– Lên báo cáo thuế
– Lên báo cáo tài chính cuối năm
Scroll